Ön ismeri a biztosítási alapfogalmakat?

Biztosítási szótárÖn is bajban van néha az alapfogalmakkal, ha a biztosítási ügyeit intézi? Esetleg egy új biztosítást szeretne kötni és szeretné tudni, hogy melyik fogalom pontosan mit is jelent? Mi most összeszedtük a legfontosabb fogalmakat, amelyek a biztosításokkal kapcsolatban felmerülhetnek.

A biztosítási díj fogalma: A biztosító által nyújtott szolgáltatásért a szerződő által fizetett díj, a biztosítási díj. Megkülönböztethetünk egyszeri és rendszeres díjakat, valamint beszélhetünk halasztott díjfizetésről is. 

A biztosítási kötvény fogalma: A biztosítási kötvény egy fontos okirat, amely hitelt érdemlően igazolja a szerződésben foglalt lényeges adatokat, valamint a biztosítás meglétét. Ezt a kötvényt a biztosító bocsátja ki. Amennyiben szeretne több információt megtudni a biztosítási kötvényről, olvassa el a nemrég megjelent cikkünket: Mindent a kötvényszámról egyszerűen és gyorsan (eurorisk.hu)

Az alkusz fogalma: Az alkusz minden esetben az ügyfél képviseletében jár el. Az alkusz előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, elvégzi a jogszabályoknak megfelelő igényfelmérést, amennyiben szükséges szaktanácsot ad. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés megkötésére és a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. Az alkusz nem egy biztosítási vállalat alkalmazottja, hanem bármely biztosító társasággal szerződhet a biztosítási termékek közvetítésére. Ezáltal nincs elkötelezve semelyik biztosító felé, így az Ügyfél számára a legkedvezőbb ajánlatot tudja adni. 

Az értékkövetés fogalma: Másnéven indexálásnak is szokták nevezni. A biztosítási díj és a biztosítási összeg az inflációhoz való évente egy alkalommal történő hozzáigazítása. 

A biztosítási időszak fogalma: A biztosítási időszak kifejezés a szerződésben meghatározott időszakot jelenti, azaz ameddig fennáll a biztosító kockázatviselése. Erre az időszakra kell a szerződőnek biztosítási díjat fizetnie. 

Az intervenció jelentése: A biztosítási szakmában intervenciónak nevezzük az elmulasztott díjfizetés miatt keletkező biztosítási díjhátralék beszedését és a szerződés fenntartását szolgáló hivatalos lépéseket. 

A kárbejelentés fogalma: Kárbejelentésnek nevezik, amikor a biztosított hivatalos bejelentést tesz a biztosítója felé a káresemény bekövetkezéséről. Ilyenkor szükséges figyelnünk, hogy a szerződésben meghatározott határidőn belül megtegyük a kárbejelentést. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. 

A közlési kötelezettség jelentése: A szerződő köteles közölni a biztosítás elvállalása szempontjából minden lényeges körülményt. Ezt a biztosítók a legtöbb esetben kérdőívekkel és adatlapokkal segítik. Amennyiben a szerződő ennek nem tesz eleget, úgy a biztosító mentesülésre hivatkozhat.

 

Amennyiben további biztosítás-szakmai kifejezésekre és fogalmakra keresi a részletes magyarázatot, kérjük nézzen szét a weboldalunkon található Biztosítási szótárban, mellyel igyekeztünk lefedni a biztosítási terület egészét: https://www.eurorisk.hu/biztositasiszotarCall Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2022.05.19
PoweredBy: SK Trend Kft