Vállalkozói vagyontárgyak fedezete otthoni munkavégzés ideje alatt
A Generali Biztosító fedezetet nyújt a home-office miatt áthelyezett munkaeszközökre.
A járványügyi helyzet kapcsán a vállalkozások sok esetben otthoni munkavégzést rendeltek el munkatársaiknak, annak keretében folytatják tevékenységüket. Ez gyakran jelenti azt, hogy a berendezések is a munkatársak otthonába kerülnek, melyek így már nem a szerződésben megadott telephelyen találhatóak. Annak érdekében, hogy ezek továbbra is biztosítási védelmet élvezzenek, a Generali Biztosító az alábbi kötelezettségvállalást teszi vagyonbiztosítással (Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik módozatok) rendelkező ügyfelei számára:

A Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartamára, de legfeljebb 2020. július 31. napjáig a biztosító kockázatviselése – a biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – kiterjed a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási események tekintetében azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított alkalmazottai otthoni munkavégzés céljából átmenetileg áthelyeznek a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyről. A biztosítási fedezet kizárólag Magyarországon belül érvényes.

A fedezetkiterjesztés szerinti kockázatviselés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme – különös tekintettel a betöréses lopás fedezethez előírt védelmi szintre – feleljen meg a szerződésben foglalt telephelyi védelmi előírásoknak.

A kötelezettségvállalást a biztosító ingyenesen teljesíti. A kötelezettségvállalásra – így különösen a biztosító szolgáltatására, a kárbejelentésre, kármegelőzésre, kárenyhítésre – a biztosítási szerződés rendelkezései irányadók.


Call Center: 06 1 585 8888
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2020.07.21
PoweredBy: SK Trend Kft